Het Project

Ervaring en werkwijze

De afgelopen 12 jaar hebben Margreet en Marja samen met de lokale bevolking verschillende gehandicaptenprojecten opgezet in Egypte. Het doel is om de projecten zelfstandig te laten draaien en Marja en Margreet trainen en begeleiden de teachers en het management van de projecten hiervoor. 

 El Minia

Sinds 2013 zijn zij betrokken bij het gehandicaptenproject in een dorpje bij El Minia. Dit project van de koptisch orthodoxe kerk is gestart in 2009. Het biedt hulp en geeft onderdak voor dag en nacht aan ongeveer 25 gehandicapte meisjes en vrouwen. De gehandicapten komen naar het centrum als ze niet meer thuis kunnen blijven wonen. Veel komen verwaarloosd, mishandeld aan en waren in hun leven vaak weggestopt. Jongens mogen tot 12 jaar op dit project blijven en daarna wordt er een andere oplossing gezocht.

Nieuw project El Minia

Er wordt een nieuw project gestart in El Minia. Dit project is in een nieuw gedeelte van de stad El Minia. Het wordt een project met alleen dagopvang voor de gehandicapten uit het oude project en voor de gehandicapten uit de omliggende dorpen. Het project biedt hulp aan zowel moslims als christenen.

Doel project

Het doel is om uit te groeien tot een project van 60 volwassenen in het nieuwe gebouw en in het oude gebouw een dagopvang voor 20 gehandicapte kinderen.

Het doel is om volwassen gehandicapten een zinvolle dagbesteding te geven op hun niveau met de mogelijkheden die zij hebben. In het project leren de jongeren handvaardigheden zoals houtbewerking, naaien en weven. De houten puzzels, spelletjes, kaarsen, tassen en kussenslopen die ze maken, worden verkocht. Een deel van de deelnemers blijft in het opvangcentrum werken, anderen vinden zelfs een baantje bij een timmerman of in een klooster.

Deze ontwikkeling van gehandicapten is niet gebruikelijk in Egypte maar erg belangrijk voor de familie van de gehandicapten.

Zo dragen wij er met onze projecten aan bij dat gehandicapten in Egypte een volwaardig bestaan kunnen leiden waarin we hen helpen ontwikkelen tot mensen waarvan niemand zegt: ‘Die moet je wegstoppen!’