MM Egypte is een organisatie zonder winstoogmerk die zich richt op de hulp aan gehandicapten in Egypte. We willen niet alleen aanwezig zijn en tijdelijke hulp bieden maar verschil maken in levens van gehandicapten en hun families (gezinnen) op lange termijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokale mensen en deze worden zo opgeleid dat ze de werkzaamheden op termijn kunnen overnemen.

De droom van MM Egypte is opvang en scholing van gehandicapten van jong tot oud en hen ver opleiden dat ze zich gewaardeerd voelen en door de maatschappij geaccepteerd weten in hun beperkingen. Dit willen we realiseren door de gehandicapten te trainen en begeleiden.

Jongeren van 4 tot 14 jaar worden programma’s aangeboden op hun niveau zodat ze hun cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.  Na 14 jaar wordt er meer aandacht besteed aan training van meer praktische vaardigheden. Er wordt per individu gekeken wat hun mogelijkheden en interesses zijn binnen de werkklassen.  Door de gehandicapten vaardigheden te leren krijgen ze meer zelfrespect. De producten die geproduceerd worden ,worden op lokale markten en winkels verkocht. Vanuit dit geld wordt er een salaris betaald aan de gehandicapten, zodat ze kunnen bijdragen in het levensonderhoud van hun familie. Dit is een belangrijk aspect in de Egyptische cultuur. Zo tel je mee als volwaardig familielid. (Dat ze gedeeltelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en op deze manier een plaats veroveren in de maatschappij.)

Een volgende stap is om de gehandicapte te integreren in de maatschappij. Wanneer het mogelijk is wordt hun gehandicapt kind begeleiden naar een reguliere school.

Zoveel mogelijk activiteiten in de maatschappij organiseren met leeftijdsgenoten.

Het opleiden en begeleiden van jongeren in een regulieren baan in hoeverre hun verstandelijke beperking dit toelaat.

Hierdoor hopen we dat de omgeving de gehandicapten ook als mens zien en zodanig behandelen.