Egypte

Egypte is een islamitisch land waar ongeveer 10 % van de bevolking christen is. Hiervan is het grootste gedeelte koptisch orthodox.

Er wonen ongeveer 90 miljoen mensen in Egypte Egypte bestaat uit 95 % woestijn. Dwars door Egypte loopt de Nijl waarlangs de steden en dorpjes liggen.

Alleen in de hoofdstad Cairo wonen al 23 miljoen mensen. El Minia is een grote stad in het zuiden en ligt 250 kilometer buiten Cairo. Rondom El Minia liggen vele kleine dorpjes.  In El Minia ligt de verhouding tussen christenen en moslim ongeveer 50/50

Analfabetisme is een groot probleem in Egypte, naar schatting is 60 % niet geletterd. Dit is vooral op het platteland een groot probleem. Er is wel meer aandacht voor dit probleem.

Ook is de armoede een groot probleem. Ongeveer 25 % leeft onder de armoedegrens en moet moeite doen om rond te komen.

Meer dan 3 % van de bevolking is gehandicapten in Egypte, onder meer als gevolg van inteelt en slechte omstandigheden tijdens zwangerschap en bevalling. De laatste jaren zie je daarin wel verbetering door goede voorlichting en betere water en sanitair voorzieningen. Hulp voor deze mensen is zeldzaam – opvang waar ze vaardigheden leren en aan het werk gaan, kent men eigenlijk helemaal niet. Uit schaamte worden kinderen met een beperking of met gedragsproblemen vaak door hun familieleden weggestopt. Investeren in een opleiding is er zeker niet bij, want dat lijkt verspilde moeite. De verandering die het project in de kinderen teweegbrengt gaat dan ook niet onopgemerkt aan de buurt voorbij. Marja en Margreet hebben meer dan eens mogen zien hoe het stigma afbrokkelt en het opvangcentrum zelfs de trots van een dorp wordt en de gehandicapten mogen meedraaien in de maatschappij!